menu +

รับบริการออกแบบมีเดียทุกประเภท ตั้งแต่งานเล็กๆจนถึงงานใหญ่ๆ เรามีพาร์ทเนอร์ที่สามารถสรรสร้างงานให้ท่านพึงพอใจด้วยคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โลโก้ หรือจะเป็นงานพิมพ์ ทั้งนามบัตร แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ไวนิล สติ๊กเกอร์ ซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์ที่มีการผลิตผลงานพิมพ์ที่มีคุณภาะ เรายินดีบริการท่านตั้งแต่งานจำนวนน้อยๆจนถึงจำนวนมาก ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับท่าน อีกทั้งงานใหญ่ๆ เช่นงานสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจของท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ทางธุรกิจของท่านอย่างครอบคลุม สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

DESIGN-DEE & GOO-CREATIVE


"เรายินดีทำงานให้ท่านอย่างเต็มความสามารถ ให้ท่านคิดเสมือนว่าเราเป็นเพื่อน เรายินดีช่วยเหลือท่านและให้คำปรึกษากับท่าน เรารับงานออกแบบตามแนวคิดต่างๆที่ท่านเสนอมา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบไหน สไตล์ใด เช่น แอนทีค(Antique) โมเดิร์น (Modern) เรโทร (Retro) เป็นต้น โดยเราสร้างสรรค์ผ่านงานกราฟฟิก(Graphic)หลากประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบอัตลักษณ์ทางการตลาดแก่องค์กรของท่าน(Corperate Identity) สัญลักษณ์แทน(Logo) เว็บไซต์(Website) หรือจะเป็นงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์(Publishing) แผ่นพับ(Brochure) โปสเตอร์(Poster) ออกแบบบรรจุภัณฑ์(Package Design) นิตยสาร(Magazine) หนังสือ(Pocket Book) และสื่ออิเล็กทรอนิดส์ เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Magazine) สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้(E-Learning) เป็นต้น ทางด้านสื่อประสม(Multimedia) เช่นงานนำเสนอ(Presentation) เสียง(Sound) และงานแฟลช(Flash) เป็นต้น ไม่ว่าท่านจะเป็นธุรกิจประเภทใด จะเล็กหรือใหญ่ จงสบายใจที่จะติดต่อหรือพูดคุยกับเรา"


โลโก้ / สัญลักษณ์

เป็นการออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์แทนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ห้างร้านขนาดเล็กหรือใหญ่ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจของท่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงบนสื่อเพื่อการตลาดต่างๆ เช่น นามบัตร เว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการออกแบบสัญลักษณ์นั้น จะเป็นการออกแบบโดยใช้องคืประกอบของ ตัวอักษร ลายเส้น สีสรร หรือภาพ ซึ่งต้องคำนึงถึงทฤษฎีทางการออกแบบ การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะขององค์กร และการสื่อสาร

เว็บไซต์

คือช่องทางการแสดงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน  เป็นการสื่อสารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ธุรกิจ การสื่อสารด้านการตลาด เป็นช่องทางที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเว็บไซต์อาจจะประกอบไปด้วย โลโก้ กราฟฟิก มัลติมีเดีย และระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ซึ่งต้องมีการจัดการข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ ออกแบบระบบนำทาง และรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดึงดูดสายตา และสื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด

กราฟิก / อาร์ตเวิร์ค

เป็นการออกแบบผลงานผ่านกระบวนการผลิตสื่อ ซึ่งผู้รับสารจะรับรู้ผ่านการมองเห็น โดยผู้ออกแบบจะทำการรวบรวมข้อมูล เพื่อทำการสังเคราะห์ผ่านหลักการออกแบบ ศิลปะ เพื่อให้กราฟฟิกสามารถสื่อความหมาย มีสุนทรียศาสตร์ และเป็นที่สนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย งานประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นนามบัตร หนังสือ โปสเตอร์ รวมถึงสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสื่อบนเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเพิ่มภาพลักษณ์ในงานต่างๆ

งานพิมพ์ต่างๆ

 คือการจัดเอาภาพและข้อความมาจัดวางให้สวยงาม ดูสบายตา และเหมาะสมกับเนื้อหาของสื่อที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งหมายถึงการผลิตสื่อประเภท หนังสือ นิตยสาร ซึ่งสามารถแสดงด้วยการพิมพ์ หรือปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต และความต้องการลดปริมาณการผลิตกระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการผลิตสื่อนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-magazine) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการกระจายสื่ออย่างรวดเร็วและผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้