menu +

SERVICE PRICE

ค่าบริการในการออกแบบเบื้องต้น แบ่งตามลักษณะงานออกแบบหรืองานพิมพ์ โดยมีค่าออกแบบเริ่มต้นดังนี้
LOGO / โลโก้
เริ่มต้นที่ 500 บาท

โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของธุรกิจ เป็นผลของการออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism) อันได้แก่ ภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ ได้แก่สินค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่นการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสินค้า และบริษัทให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตนเอง เพื่อความจำ ความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค โดยมีแพคเกจดังนี้

ราคา 500 บาท ราคานี้สงวนไว้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 1,000 บาท ได้ 1 โลโก้ แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 3,000 บาท ได้ 3 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง
ราคา10,000 บาท ได้ 3 แบบ พร้อมงานอื่นๆ เช่น นามบัตร แผ่นพับ และฉลากผลิตภัณฑ์
ราคาดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเนื้อหาของงาน

WEBSITE / เว็บไซต์
เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
เว็บไซต์ คือ ศูนย์รวบรวมความรู้และแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่น ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ บันเทิง เป็นต้น ปัจจุบันเว็บไซต์ได้เข้ามามีบทบาทในแวดวงธุรกิจแทบทุกชนิด การมีเว็บไซต์เป็นของธุรกิจ ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเชื่อถือแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นช่องทางการโฆษณาสินค้า หรือบริการที่มีความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเเป็นการเผยแพร่ออกสู่เครือข่ายที่ใช้กันทั่วโลก โดยมีแพคเกจดังนี้

ราคาเว็บไซต์ HTML เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
ราคาเว็บไซต์ PHP เริ่มต้นที่ 10,000 บาท
ราคาเว็บไซต์ FLASH เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามจำนวนข้อมูลเนื้อหาและกราฟิก หรือแอนิเมชั่นประกอบ

ARTWORK / งานออกแบบอาร์ตเวิร์ค
เริ่มต้นที่ 500 บาท

อาร์ตเวิร์คคืองานออกแบบสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ เช่นแผ่นพับ หนังสือ นิตยสาร โดยอาศััยหลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบระหว่างตัวหนังสือ หรือกราฟิกให้เหมาะสม รวมไปถึงขนาดอักษร สีที่ใช้ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงในการทำ ซึ่งแตกต่างจากการทำกราฟิกที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ราคา 500 บาท / 1 หน้า แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง ภาษาไทยล้วนและข้อมูลน้อย
ราคา 1,000 บาท / 1 หน้า แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง ภาษาไทยมากกว่าาษาต่างประเทศ
ราคา 2,000 บาท / 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง ภาษาต่างประเทศมากกว่าภาษาไทย
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้

PRINTING / งานพิมพ์
เริ่มต้นที่ 500 บาท
งานพิมพ์ เรามีบริการพิมพ์ 4 สีบนไวนิล และ บนกระดาษอาร์ท สติ๊กเกอร์ หรือกระดาษแบบต่างๆ หลังจากที่ท่านได้ออกแบบอาร์ทเวิร์คกับเราแล้วสามารถสั่งพิมพ์ได้ หรือท่านจะเอาไฟล์ที่ท่านทำไว้แล้วให้เราพิมพ่ได้ เรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำงานคุณภาพดี โดยท่านไม่ต้องเสียค่าบริการจากเราเพิ่ม ราคางานพิมพ์แบ่งได้ดังนี้

ไวนิล ราคา 250 บาท / ตารางเมตร พิมพ์ด้วยไวนิลคุณภาพดี และมีสี และคุณภาพที่คมชัด
งานโบรชัวร์ ราคา ใบละ 15 บาท / 2หน้ากระดาษ A4 (ราคาลดได้ตามจำนวนที่สั่ง)
ราคาดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเนื้อหาของงาน สามารถคำนวณราคากันก่อนได้


ADVERTISMENT/ งานป้ายโฆษณา
ไวนิลเริ่มต้นที่ 250บาท/ตร.ม. *คมชัด
งานโฆษณา และ งานป้ายโฆษณา เรามีบริการพิมพ์ 4 สีบนไวนิล และ ป้ายจติ๊กเกอร์ ตู้ไฟรวมถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำงานคุณภาพดี โดยท่านไม่ต้องเสียค่าบริการจากเราเพิ่ม ราคางานพิมพ์แบ่งได้ดังนี้

ไวนิล ราคา 250 บาท / ตารางเมตร พิมพ์ด้วยไวนิลคุณภาพดี และมีสี และคุณภาพที่คมชัด
สติ๊กเกอร์ ราคา 500 บาท / ตารางเมตร เป็นสติ๊กเกอร์คุณภาพดีมาก
ราคาดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเนื้อหาของงาน สามารถคำนวณราคากันก่อนได้PACKAGING / งานบรรจุภัณฑ์
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ของเราไม่ได้เน้นเพียงแค่รูปร่างหรือสีสวย แต่เรายังออกแบบให้ท่านโดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มหลัก เพื่อจะได้สร้างความดึงดูดใจ และเป็นตัวเลือกแรกๆในการเลือกสรรสินค้าของท่านด้วย เรามีแพคเกจบริการดังนี้

ราคา 1,000 บาท / 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 3,000 บาท / 3 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 5,000 บาท / 5 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้

MEDIA / งานสื่อต่างๆ
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

งานออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอรแบบแอนิเมชั่น์ กราฟิก แฟลช เสียง งานพรีเซนต์ ฯลฯ เราสามารถออกแบบให้ท่านได้ ในราคาเริ่มต้นดังนี้

งานเสียง ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
งานแบนเนอร์เว็บไซต์ต่างๆแบบแอนิเมชั่น Flash ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
งานพรีเซนต์ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้GRAPHIC ETC. / งานอื่นๆ
เริ่มต้นที่ 200 บาท

งานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกอื่นๆ เราสามารถออกแบบให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์แบบภาพ กราฟิก งานเล็กๆเช่นนามบัตร ตรายาง ฯลฯ เราสามารถออกแบบให้ท่านได้ ในราคาเริ่มต้นดังนี้

งานนามบัตรแบบแนวของท่านเอง ราคาออกแบบเริ่มต้นที่ 200 บาท
งานแบนเนอร์เว็บไซต์ต่างๆแบบภาพ ราคาเริ่มต้น 200 บาท
ตรายาง ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาท
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้ และยยังมีงานอีกมากมายที่เราไม่ได้เพิ่มลงในเว็บ เชิญท่านปรึกษาเราได้โดยตรง