menu +

SERVICE PRICE

ค่าบริการในการออกแบบเบื้องต้น แบ่งตามลักษณะงานออกแบบหรืองานพิมพ์ โดยมีค่าออกแบบเริ่มต้นดังนี้
LOGO / โลโก้
เริ่มต้นที่ 500 บาท

โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของธุรกิจ เป็นผลของการออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism) อันได้แก่ ภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ ได้แก่สินค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่นการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสินค้า และบริษัทให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตนเอง เพื่อความจำ ความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค โดยมีแพคเกจดังนี้

ราคา 500 บาท ราคานี้สงวนไว้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 1,000 บาท ได้ 1 โลโก้ แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 3,000 บาท ได้ 3 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง
ราคา10,000 บาท ได้ 3 แบบ พร้อมงานอื่นๆ เช่น นามบัตร แผ่นพับ และฉลากผลิตภัณฑ์
ราคาดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเนื้อหาของงาน

WEBSITE / เว็บไซต์
เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
เว็บไซต์ คือ ศูนย์รวบรวมความรู้และแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่น ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ บันเทิง เป็นต้น ปัจจุบันเว็บไซต์ได้เข้ามามีบทบาทในแวดวงธุรกิจแทบทุกชนิด การมีเว็บไซต์เป็นของธุรกิจ ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเชื่อถือแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นช่องทางการโฆษณาสินค้า หรือบริการที่มีความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเเป็นการเผยแพร่ออกสู่เครือข่ายที่ใช้กันทั่วโลก โดยมีแพคเกจดังนี้

ราคาเว็บไซต์ HTML เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
ราคาเว็บไซต์ PHP เริ่มต้นที่ 10,000 บาท
ราคาเว็บไซต์ FLASH เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามจำนวนข้อมูลเนื้อหาและกราฟิก หรือแอนิเมชั่นประกอบ

ARTWORK / งานออกแบบอาร์ตเวิร์ค
เริ่มต้นที่ 500 บาท

อาร์ตเวิร์คคืองานออกแบบสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ เช่นแผ่นพับ หนังสือ นิตยสาร โดยอาศััยหลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบระหว่างตัวหนังสือ หรือกราฟิกให้เหมาะสม รวมไปถึงขนาดอักษร สีที่ใช้ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงในการทำ ซึ่งแตกต่างจากการทำกราฟิกที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ราคา 500 บาท / 1 หน้า แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง ภาษาไทยล้วนและข้อมูลน้อย
ราคา 1,000 บาท / 1 หน้า แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง ภาษาไทยมากกว่าาษาต่างประเทศ
ราคา 2,000 บาท / 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง ภาษาต่างประเทศมากกว่าภาษาไทย
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้

PRINTING / งานพิมพ์
เริ่มต้นที่ 500 บาท
งานพิมพ์ เรามีบริการพิมพ์ 4 สีบนไวนิล และ บนกระดาษอาร์ท สติ๊กเกอร์ หรือกระดาษแบบต่างๆ หลังจากที่ท่านได้ออกแบบอาร์ทเวิร์คกับเราแล้วสามารถสั่งพิมพ์ได้ หรือท่านจะเอาไฟล์ที่ท่านทำไว้แล้วให้เราพิมพ่ได้ เรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำงานคุณภาพดี โดยท่านไม่ต้องเสียค่าบริการจากเราเพิ่ม ราคางานพิมพ์แบ่งได้ดังนี้

ไวนิล ราคา 250 บาท / ตารางเมตร พิมพ์ด้วยไวนิลคุณภาพดี และมีสี และคุณภาพที่คมชัด
งานโบรชัวร์ ราคา ใบละ 15 บาท / 2หน้ากระดาษ A4 (ราคาลดได้ตามจำนวนที่สั่ง)
ราคาดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเนื้อหาของงาน สามารถคำนวณราคากันก่อนได้


ADVERTISMENT/ งานป้ายโฆษณา
ไวนิลเริ่มต้นที่ 250บาท/ตร.ม. *คมชัด
งานโฆษณา และ งานป้ายโฆษณา เรามีบริการพิมพ์ 4 สีบนไวนิล และ ป้ายจติ๊กเกอร์ ตู้ไฟรวมถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำงานคุณภาพดี โดยท่านไม่ต้องเสียค่าบริการจากเราเพิ่ม ราคางานพิมพ์แบ่งได้ดังนี้

ไวนิล ราคา 250 บาท / ตารางเมตร พิมพ์ด้วยไวนิลคุณภาพดี และมีสี และคุณภาพที่คมชัด
สติ๊กเกอร์ ราคา 500 บาท / ตารางเมตร เป็นสติ๊กเกอร์คุณภาพดีมาก
ราคาดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเนื้อหาของงาน สามารถคำนวณราคากันก่อนได้



PACKAGING / งานบรรจุภัณฑ์
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ของเราไม่ได้เน้นเพียงแค่รูปร่างหรือสีสวย แต่เรายังออกแบบให้ท่านโดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มหลัก เพื่อจะได้สร้างความดึงดูดใจ และเป็นตัวเลือกแรกๆในการเลือกสรรสินค้าของท่านด้วย เรามีแพคเกจบริการดังนี้

ราคา 1,000 บาท / 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 3,000 บาท / 3 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 1 ครั้ง
ราคา 5,000 บาท / 5 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้

MEDIA / งานสื่อต่างๆ
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

งานออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอรแบบแอนิเมชั่น์ กราฟิก แฟลช เสียง งานพรีเซนต์ ฯลฯ เราสามารถออกแบบให้ท่านได้ ในราคาเริ่มต้นดังนี้

งานเสียง ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
งานแบนเนอร์เว็บไซต์ต่างๆแบบแอนิเมชั่น Flash ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
งานพรีเซนต์ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้



GRAPHIC ETC. / งานอื่นๆ
เริ่มต้นที่ 200 บาท

งานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกอื่นๆ เราสามารถออกแบบให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์แบบภาพ กราฟิก งานเล็กๆเช่นนามบัตร ตรายาง ฯลฯ เราสามารถออกแบบให้ท่านได้ ในราคาเริ่มต้นดังนี้

งานนามบัตรแบบแนวของท่านเอง ราคาออกแบบเริ่มต้นที่ 200 บาท
งานแบนเนอร์เว็บไซต์ต่างๆแบบภาพ ราคาเริ่มต้น 200 บาท
ตรายาง ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาท
ราคาดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเนื้อหา ข้อมูล และกราฟิกที่ใช้ และยยังมีงานอีกมากมายที่เราไม่ได้เพิ่มลงในเว็บ เชิญท่านปรึกษาเราได้โดยตรง